International Journal of Esthetic Dentistry, 01/2023 (2023)

Filter

 • Journaler
 • International Journal of Esthetic Dentistry
 • 01/2023

Publiseringsdato: 05.04.2023
Språk: tysk
10 bidrag utstedt
ISSN 2198-5928
QP Tyskland

tilbake til journalentilbake til volumet
 • Utgavens artikler

Fullstendig utgave 01/2023 (ingen tilgang) (Fulltekst PDF)

Side 7-8, Språk: TyskFehmer, Vincent/Gil, Alfonso/Stefanini, Martina

Nytt år Ny lykke

Redaksjonell

Full tekstLegg til bokmerkeEksport av sluttnoter

Side 10-11, Språk: EngelskRendon, Alexandra / Bellone, Pietro / Minghelli, Andrea / Pallotti, Giacomo

IJED Espresso

Fulltekst (ingen tilgang)

Legg til bokmerkeEksport av sluttnoter

Side 12-23, Språk: TyskJones, Andoni

Reparasjon av et defekt implantatsted i den estetiske sonen med en palatinbeinplate

Implantatbehandling i estetisk sone er en utfordring av ulike årsaker, spesielt når det er harde og bløtvevsdefekter i begynnelsen av behandlingen. Et stort antall transplantasjonsteknikker er tilgjengelige for dette tilfellet, hver med sine egne styrker og svakheter. Å kjenne detaljene til hver av disse teknikkene er viktig for å kunne bestemme riktig behandling gjennom grundig diagnose og casevalg. Denne artikkelen beskriver behandlingen av det defekte området 21 etter ekstraksjon av den ankyloserte tannen. I det første trinnet ble det manglende vestibulære beinet rekonstruert ved hjelp av en beinplate tatt fra ganen. Tre måneder senere ble et implantat plassert og bløtvevet ble samtidig forsterket med et bindevevstransplantat. Implantatet ble vellykket forsynt med en restaurering og behandlingen ble fullført med et attraktivt estetisk resultat. I tillegg diskuteres sykelighet på grunn av fjerning av autogent ben og bløtvev og diskutert den kortere tilhelingstiden og den utmerkede vevskvaliteten som oppnås.

Fulltekst (ingen tilgang)

Legg til bokmerkeEksport av sluttnoter

Side 24-36, Språk: TyskLemos Mori Ubaldini, Adriana / Chmielewska, Maja / Baesso, Mauro Luciano / Haghparast, Hadjir / Magne, Pascal

Tretthetsmotstand og fargestabilitet av endodontisk behandlede øvre fortenner etter bleking og restaurering med og uten stolpe

Mål: I denne studien ble utmattelsesmotstanden og fargestabiliteten til endodontisk behandlede fortenner som var restaurert etter innvendig tannbleking ved bruk av tre ulike teknikker undersøkt Materialer og metoder: Totalt ble 45 øvre sentrale fortenner endodontisk behandlet og bleket innvendig. Etter fullført bleking ble tennene tildelt tre grupper (n = 15), hver med forskjellig restaureringsteknikk: 1. Foring laget av glassionomersement dekket med en kompositt (gruppe GI), 2. Foring laget av kort fiber armert kompositt dekket med kompositt (gruppe KF), 3 Kompositt restaurering over glassfiberstolpe (gruppe FS). Prøvene gjennomgikk en akselerert utmattelsestest med en belastningsfrekvens på 5 Hz, som startet med en belastning på 100 N i 5000 sykluser og deretter økte belastningen med 25 N for hver 1700 sykluser til en belastning på 1200 N ble nådd. Prøvene ble lastet til feil og dataene ble evaluert ved bruk av Kaplan-Meier-estimator og log-rank post-hoc-test (α = 0,05). Tannfarge ble bestemt fire uker etter bleking og igjen etter fullføring av restaureringsteknikken ved bruk av et spektrofotometer i CIEL*a*b*-fargerommet. For evalueringen ble L*-verdien til prøvene analysert ved bruk av Shapiro-Wilk og den parede t-testen (α = 0,05). Resultater: Prøvene fra alle tre gruppene overlevde et tilsvarende gjennomsnittlig antall sykluser til feil (p = 0,332) og viste et stort antall ikke-reparerbare brudd. GI-gruppen hadde lavest antall irreparable frakturer (GI = 68 %, SF = 79 %, FP = 86 %) og den mest stabile L*-verdien (p = 0,987). Konklusjoner: Utmattelsesoverlevelse etter intern bleking av endodontisk behandlede pasienter Fortennene ble ikke påvirket av restaureringstypen. Å beholde glassionomersementbasen og dekke overflaten med en kompositt bør resultere i optimal skyggestabilitet.

Fulltekst (ingen tilgang)

Legg til bokmerkeEksport av sluttnoter

Side 38-48, Språk: TyskCevat Salvarli, Kaan / Talay Cevlik, Esra

Bruddstyrke av implantatstøttede monolittiske kroner etter aldring i en tyggesimulator

Bruddstyrken til implantatstøttede CAD/CAM-produserte monolittiske kroner under nesten-kliniske forhold og påvirkningen av sementtypen er ennå ikke fullt ut undersøkt. I denne studien undersøkes bruddstyrken til implantatstøttede kroner etter aldring i en tyggesimulator. De monolittiske keramiske kronene besto av en polymer-infiltrert hybridkeramikk og en zirkoniumoksidforsterket litiumsilikatglass-keramikk (Vita Enamic, nyanse A1-T, og Vita Suprinity, nyanse M1-HAT; begge Vita Zahnfabrik). De ble lutet med to forskjellige typer sement – ​​RelyX Ultimate Clicker (3M ESPE) som en selvklebende luting-kompositt og Panavia Sa Cement Plus (Kuraray Noritake) som en selvklebende luting-kompositt. Totalt 40 monolittiske implantatkroner for én tann 15 ble CAD/CAM-fabrikert og festet til rette implantatabutmenter med de to luting-komposittene. Deretter gikk de gjennom 480 000 dynamisk belastning og 4 000 temperatursykluser i en tyggesimulator. Dette ble etterfulgt av en bruddbelastningstest (belastning av kroneanslagsprøvene til de gikk i stykker) for å bestemme bruddstyrken til kronene. Resultatene viser at begge monolittiske restaureringsmaterialer er levedyktige alternativer for sementerte implantatkroner uavhengig av sementtype.

Fulltekst (ingen tilgang)

Legg til bokmerkeEksport av sluttnoter

Side 50-62, Språk: TyskSacco, Gerardo / Barone, Paolo

Ny digital metode for å reprodusere tannskyggen av biomimetiske limrestaureringer i den bakre regionen

Den nøyaktige bestemmelsen av tannfargen og dens reproduksjon med moderne restaureringsteknikker er ofte en utfordring i daglig praksis. Mangelen på objektive metoder for nyansebestemmelse kan gjøre dette trinnet komplisert og frustrerende for tannleger og tannteknikere. Denne artikkelen foreslår derfor en felles arbeidsflyt for standardisering av digitale fotografier i praksis og laboratorium, som letter fargeintegrasjonen av indirekte komposittrestaureringer i den bakre regionen.

Fulltekst (ingen tilgang)

Legg til bokmerkeEksport av sluttnoter

Side 64-79, Språk: TyskShakibaie, Behnam / Blatz, Markus B. / Barootch, Shayan

Vestibulær dellags rulleklaff og dobbeldørs mucoperiosteal flik ved implantateksponering: en prospektiv sammenlignende klinisk studie

Bakgrunn og mål: I mange tilfeller er en ny operasjon for å eksponere implantatfestet nødvendig etter en implantasjon. Målet med den nåværende prospektive studien var å sammenligne de kliniske resultatene ved å bruke følgende eksponeringsteknikker på tilstøtende bakre implantater: vestibulær delt rulleklaff (VSRF) og mucoperiosteal flap med dobbel dør (DDMF) Materialer og metoder: Totalt 44 dekkede implantater i 10 friske pasienter ble avdekket i en andre operasjon. De respektive mesiale implantatene ble tildelt VSRF-teknikken (gruppe A), de distale til DDMF-teknikken (gruppe B). For å vurdere bløtvevet ble bredden på den vestibulære keratiniserte slimhinnen (BMB) og tykkelsen på den vestibulære slimhinnen (MD) målt på fire tidspunkter over en periode på ett år. Resultater: Alle implantater grodde uten hendelser. Det var ingen frafall i hele studieperioden. I en klinisk sammenligning av de tilstøtende implantatene ble det funnet høyere MD-verdier i gruppe A (2,5 ± 0,2 mm) enn i gruppe B (1,00 ± 0,3 mm) og høyere CMB-verdier i gruppe A etter 12 måneder (2,5 ± 0,2 mm) 0,2 mm) enn i gruppe B (2,0 ± 0,3 mm). Konklusjoner: VSRF-teknikken beskrevet i denne artikkelen er en pålitelig kirurgisk prosedyre for implantateksponering. Når den brukes som angitt og i henhold til en minimalt invasiv protokoll, gir denne teknikken mer bløtvevsvolum rundt implantater enn andre konvensjonelle eksponeringsteknikker. Dette har en gunstig effekt på helse, estetikk, funksjon og langtidsstabilitet til periimplantatvevet.

Fulltekst (ingen tilgang)

Legg til bokmerkeEksport av sluttnoter

Side 80-89, Språk: TyskStankov, Ventseslav / De Greef, Alexander / Cortasse, Benjamin / Van Dooren, Eric / Schupbach, Peter / Giordani, Gustavo

Sammenligning av to teknikker for de-epitelisering av bindevevstransplantater: En kasseserie i design med delt munn

MÅL: Målet med denne foreløpige studien var å evaluere og histologisk sammenligne bindevevstransplantater (BGT) høstet fra den laterale palatale slimhinnen ved bruk av to forskjellige teknikker MATERIALER OG METODER: Denne caseserien inkluderte tre pasienter som seks standardiserte BGT ble høstet fra. En erfaren periodontist høstet transplantatene ved hjelp av to forskjellige metoder. Etter avgrensning av den faste transplantatstørrelsen ved snitt, ble transplantatet på den ene siden de-epitelisert med en sfærisk diamantkvern før fjerning. Det kontralaterale transplantatet ble høstet først og deretter de-epitelisert ekstraoralt med en 15C skalpell. Etter avsluttet kirurgiske tiltak ble den histologiske undersøkelsen utført. Resultater: Det var ingen åpenbare forskjeller mellom graftene når det gjelder tykkelse, proporsjoner og sammensetning etter bruk av de to undersøkte teknikkene. I fem av seks tilfeller var gjenværende epitel fortsatt synlig etter deepitelisering. Til tross for den større følsomheten til teknikken, ga fjerning av epitelet ved hjelp av det roterende instrumentet bedre resultater. Fordelene med konservativ epiteleksisjon med skalpellen er bedre håndtering og jevnhet av transplantasjonen. Konklusjoner: Til tross for den brede anvendelsen og det store utvalget av vanlig brukte teknikker for de-epitelialisering av transplantasjoner, antar forfatterne at med skalpeller i de sjeldneste tilfellene fullføres tilfellene. epiteleksisjon oppnås. Bortsett fra den upålitelige deepiteliseringen, er de store fordelene med skalpellteknikken håndteringen og jevnheten til transplantasjonen. Derimot ser den presenterte nye in situ de-epiteliseringen med en sfærisk diamant ut til å gi mer forutsigbare resultater.

Fulltekst (ingen tilgang)

Legg til bokmerkeEksport av sluttnoter

Side 90-91, Språk: TyskLongo, Eugenio / Palombo, David

Blodårer/implantatplassering og samtidig fjerning av fullstendig påvirkede rotspisser gjennom et lateralt benvindu

Sosiale medier

Fulltekst (ingen tilgang)

Legg til bokmerkeEksport av sluttnoter

Side 93-104, Språk: TyskDGÄZ

Kunngjøringer fra DGÄZ

Fulltekst (ingen tilgang)

Legg til bokmerkeEksport av sluttnoter

FAQs

What is the acceptance rate for the journal of dental research? ›

Based on the Journal Acceptance Rate Feedback System database, the latest acceptance rate of Journal of Dental Research is 25.0%.

What is the quartile of the International Journal of Dentistry? ›

This journal has an h-index of 39. The best quartile for this journal is Q2.

Is International Journal of Dentistry Scopus indexed? ›

The journal is indexed in UGC CARE, Scopus, ESCI, DOAJ, PubMed. It is an open access journal.

What is the impact factor of the International Journal of Dentistry? ›

The 2022-2023 Journal's Impact IF of International Journal of Dentistry is 0.5, which is just updated in 2023.

What is the most important dentistry journal? ›

Introduced in 1913, The Journal of the American Dental Association (JADA) is the nation's premier dental journal-a reliable, peer-reviewed source of information on dentistry and dental science.

Which journals have fast acceptance rate? ›

List of Scopus/ SCI journals with high acceptance rate – 2023
 • Foundations of Science. Impact factor: 0.67. ...
 • Formal Methods in System Design. Impact factor: 0.673. ...
 • Journal of Computational Social Science. ...
 • KI – Künstliche Intelligenz. ...
 • Synthese. ...
 • Journal of Combinatorial Optimization. ...
 • Journal of Automated Reasoning. ...
 • Crime Science.

Is Scopus index good? ›

The Scopus journals are considered better sources for citation as compared to other databases. Papers published in Scopus enjoy a good reputation among peer researchers due to their rigid selection procedure that ensures high-quality content and reliable data.

What is the impact factor of Ijdr journal? ›

The 2022-2023 Journal's Impact IF of Indian Journal of Dental Research is 0.299, which is just updated in 2023.

Is Scopus similar to PubMed? ›

PubMed is a database that indexes journals from the medical profession. Scopus is an interdisciplinary database.

What is the impact factor of journal of Esthetic Dentistry? ›

The 2022-2023 Journal's Impact IF of Journal of Esthetic and Restorative Dentistry is 3.04, which is just updated in 2023.

Is International Journal of Dentistry peer-reviewed? ›

International Journal of Dentistry is a peer-reviewed, Open Access journal that publishes original research articles and review articles in all areas of dentistry, including periodontal diseases, dental implants, oral pathology, as well as oral and maxillofacial surgery.

What is the fee of International Journal of Dentistry? ›

IJDR charge INR. 1500 (For Indian Authors) and US $ 60 (For Rest of world) only.

What is the impact score of dental journals? ›

The impact score (IS) 2021 of Dentistry Journal is 2.77, which is computed in 2022 as per its definition.

What is the rank of Journal of Dentistry? ›

This journal is published by the Elsevier. The P-ISSN of this journal is 3005712. Based on the Scopus data, the SCImago Journal Rank (SJR) of Journal of Dentistry is 1.504.

What is the rank of Journal of Dental Research? ›

Based on the Scopus data, the SCImago Journal Rank (SJR) of Journal of Dental Research is 1.979.

Is it easier to publish in low impact journals? ›

The benefit of low-tier journals is that they are normally an easier way to have your research published. Therefore, submission in a low-caliber journal that has a low rejection rate allows you to publish your work and get on with your next work rather than revising and re-writing a lot of work.

What is the average rejection rate of journals? ›

What Our Research Shows. We looked at over 2,300 journals (more than 80% of them published by Elsevier), and calculated that the average acceptance rate was 32%. The range of acceptance was from just over 1% to 93.2%.

What is a 100 acceptance rate journal? ›

Answer: Having a 100% acceptance rate would mean that all the papers that are submitted to the journal are accepted.

Which is better Scopus or PubMed? ›

PubMed remains an optimal tool in biomedical electronic research. Scopus covers a wider journal range, of help both in keyword searching and citation analysis, but it is currently limited to recent articles (published after 1995) compared with Web of Science.

Is Scopus better than Google Scholar? ›

Non-journal coverage – Google Scholar has more unique types of materials (PDF files, Word docs, technical reports, theses and dissertations, etc.). Web of Science and Scopus both have “some” proceedings and books but they are mainly covering journal articles.

Is an h-index of 11 good? ›

H-index scores between 3 and 5 seem common for new assistant professors, scores between 8 and 12 fairly standard for promotion to the position of tenured associate professor, and scores between 15 and 20 about right for becoming a full professor.

What is a good journal impact factor? ›

In most fields, the impact factor of 10 or greater is considered an excellent score while 3 is flagged as good and the average score is less than 1. However, the impact factor is best read in terms of subject matter in the form of the 27 research disciplines identified in the JournalCitation Reports.

What is the impact factor of PNAS paper? ›

Journal Impact Factor and Associated Metrics
2021 Metrics
Impact Factor without Self-Cites12.526
Five-Year Impact Factor13.450
Total Cites860,450
Immediacy Index2.813
5 more rows

How can I find the impact factor of a journal? ›

Impact Factors for scientific journals can be found in the Journal Citation Reports (JCR) database, which is available from the Research Medical Library. You can view all journals at once, search for a specific journal title or choose a group of journals by subject area.

What are the disadvantages of Scopus? ›

Limited availability. For many scholars, the biggest disadvantage of Web of Science and Scopus is simply that neither resource is available to them.

What is the difference between PubMed and Scopus? ›

PubMed focuses mainly on medicine and biomedical sciences, whereas Scopus, Web of Science, and Google Scholar cover most scientific fields. Web of Science covers the oldest publications, because its indexed and archived records go back to 1900.

What is the journal impact factor of dental Clinics of North America? ›

The 2022-2023 Journal's Impact IF of Dental Clinics of North America is 0.738, which is just updated in 2023.

What is the rank of the Journal of esthetic and restorative dentistry? ›

This journal is published by the Wiley-Blackwell. The P-ISSN of this journal is 14964155. Based on the Scopus data, the SCImago Journal Rank (SJR) of JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY is 0.919.

What is current trends in Dentistry journal? ›

Current Trends in Dentistry is an Open Access, Peer-Reviewed medical journal that publishes articles in a wide range of fields like Endodontics, Orthodontics, Dental Implants, Prosthodontics, Restorative Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Periodontics, Forensic Dentistry, Digital Dentistry, Minimal Intervention ...

What does international peer-reviewed journals mean? ›

A peer-reviewed publication is also sometimes referred to as a scholarly publication. The peer-review process subjects an author's scholarly work, research, or ideas to the scrutiny of others who are experts in the same field (peers) and is considered necessary to ensure academic scientific quality.

Is journal of dental research Scopus? ›

Abstracting and indexing

The journal is abstracted and indexed in Scopus and the Science Citation Index. According to the Journal Citation Reports, the journal has an impact factor of 8.924 for the year 2021.

What is peer-reviewed international journal? ›

Peer-reviewed (or refereed) journals

Peer-reviewed or refereed journals have an editorial board of subject experts who review and evaluate submitted articles before accepting them for publication. A journal may be a scholarly journal but not a peer-reviewed journal.

How much does it cost to publish a paper in international journal? ›

Fee For Authors from India

Publication Fee is INR 1500/- per article for upto 5 authors. Extra Fee of INR 200/- per author will be charged after 5th authors of the manuscript.

How much does it cost to publish in international journal? ›

IJMR-Publication Fee
Indian Authors (INR)International Authors (USD)
5 Authors with DOIRs.1400USD.60
Fee to 6 Authors OnlyRs.1000USD.60
6 Authors with DOIRs.1500USD.70
Fee to 7 Authors OnlyRs.1100USD.70
6 more rows

How much is AIP journal publication fee? ›

AIP Advances is an open-access publication. Authors of published papers must pay a processing fee of 1500 USD, which covers the cost of publication and allows authors to retain the copyright through a Creative Commons Attribution (CC BY) license.

What is the best acceptance rate for dental school? ›

3. What Dental School Has the Highest Acceptance Rate? The University of Mississippi has one of the highest acceptance rates The school has an average acceptance rate of about 38%, which is much higher than many of its competitor dental schools.

What is a typical journal acceptance rate? ›

What Our Research Shows. We looked at over 2,300 journals (more than 80% of them published by Elsevier), and calculated that the average acceptance rate was 32%. The range of acceptance was from just over 1% to 93.2%.

What is the easiest dental school to get accepted to? ›

Some of the easiest dental schools to get into are the University of Mississippi, A.T. Still University - Missouri School of Dentistry & Oral Health, East Carolina University School of Dentistry, University of Missouri-Kansas City School of Dentistry, and Ohio State University College of Dentistry.

Is a 3.7 GPA competitive for dental school? ›

Although a dental school will be more interested in your academic performance in science courses, it's your overall GPA that matters most. Aim for a grade point average of 3.5 or higher.

What are the easiest universities to get into dentistry? ›

Top Ten of the Easiest Dental Schools to Get Into
 1. University of Mississippi. Acceptance rate: 44.3% ...
 2. University of Minnesota. Acceptance rate: 38.54% ...
 3. University of Puerto Rico. Acceptance rate: 36.70% ...
 4. University of Detroit Mercy. ...
 5. University of Utah. ...
 6. University of Washington. ...
 7. East Carolina University. ...
 8. Ohio State University.

What is Q1 ranked journals? ›

Q1 is occupied by the top 25% of journals in the list; Q2 is occupied by journals in the 25 to 50% group; Q3 is occupied by journals in the 50 to 75% group and Q4 is occupied by journals in the 75 to 100% group. The most prestigious journals within a subject area are those occupying the first quartile, Q1.

How do you find top ranked journals? ›

How to: Find journal rankings
 1. To find a journal's quartile ranking within a category, search for the journal by title or ISSN.
 2. Click on the journal title in the results list.
 3. View the quartile in the Quartile box: ...
 4. To find a journal's specific rank within a category, click on the Journal Rankings heading.

Can a journal reject after acceptance? ›

While it is reasonable to reject a paper up front due to lack of space, backlog of similar papers, etc, it is not reasonable to do this once the paper has been accepted for publication.

Is 30% acceptance rate good? ›

College Admissions Profiles. Schools that accept between 20 and 40% of applicants are considered to be competitive–though not overwhelmingly selective.

Is 30% a high acceptance rate? ›

An acceptance rate of 50% or higher is considered a high acceptance rate. Students may also regard acceptance rates above the average as high rates. Institutions with high acceptance rates take in the majority of their applicants. They are also considered less selective in choosing applicants for admission.

Which is better Lancet or NEJM? ›

The Lancet more than doubles its impact factor, eclipsing NEJM for the first time ever. The Lancet has overtaken the New England Journal of Medicine as the medical journal with the highest impact factor, according to Clarivate's 2022 update to its Journal Citation Reports.

What is a good impact factor for a journal? ›

In most fields, the impact factor of 10 or greater is considered an excellent score while 3 is flagged as good and the average score is less than 1. However, the impact factor is best read in terms of subject matter in the form of the 27 research disciplines identified in the JournalCitation Reports.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated: 10/26/2023

Views: 5812

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.