Problemen oplossen in Windows (2023)

Problemen oplossen in Windows (1)

Sommige problemen met de computer komen veel voor. We staan stil bij veelgehoorde problemen in Windows en uiteraard ook bij de bijbehorende oplossingen.

Niveau:

Waardering:

4,6 (87 stemmen)

Problemen na installeren

Een nieuw programma geïnstalleerd en werkt de computer niet meer naar wens? Het geïnstalleerde programma kan de boosdoener zijn en niet goed werken op de computer. Het beste is om het programma te verwijderen, de computer daarna opnieuw op te starten en vervolgens te kijken of het probleem is opgelost. Het kan zijn dat het programma niet helemaal koosjer was en dat u er een virus mee hebt binnengehaald. Dus houden de problemen aan? Doe een handmatige scan met het antivirusprogramma.

Windows-updates zijn niet geïnstalleerd

Het komt weleens voor dat automatische updates van Windows niet geïnstalleerd zijn. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Het kan liggen aan een trage internetverbinding. Verschijnt de melding dat updates niet geïnstalleerd zijn, probeer ze dan handmatig te installeren en achter de reden van een mislukte update te komen. Sluit voordat u hiermee aan de gang gaat alle programma's en openstaande documenten af. U moet de computer namelijk waarschijnlijk opnieuw opstarten tijdens de update.

Installeer zo handmatig een update:

 • Klik op de Startknop.
 • Klik op Instellingen. Dat is het pictogram van het tandwiel.
 • Klik in Windows 10 op Bijwerken en beveiliging > Windows Update. Klik in Windows 11 links op Windows Update.
 • Hier staat wanneer er voor het laatst is gezocht naar updates. Klik eventueel op Naar updates zoeken.
 • Is een update nog niet geïnstalleerd, dan staat hieronder mogelijk 'Opnieuw opstarten is gepland.' Wilt u de update direct installeren? Klik op de knop Nu opnieuw opstarten of Downloaden en installeren.

De computer start opnieuw op waarbij de update wordt geïnstalleerd. Dit proces neemt behoorlijk wat tijd in beslag. Het varieert van een paar minuten tot een halfuur. Sluit de computer niet af, maar wacht tot u weer het beginscherm van Windows ziet.

Draadloze verbinding werkt niet

Krijgt u geen verbinding meer met internet? Dit ligt vaak aan de draadloze verbinding. Deze kan om verschillende redenen uitvallen. Het kan liggen aan de provider. Maar soms ligt de oorzaak, en dus ook de oplossing, dichter bij huis. Lees hier wat u kunt doen om de draadloze verbinding met het internet weer aan de praat te krijgen.

Standaardprogramma is niet naar wens

Soms openen bestanden niet met het programma waarmee u dat wilt. Of er gebeurt helemaal niets als u op een bestand klikt. In Windows kunt u controleren met welk programma een bestand wordt geopend. Bijvoorbeeld uw tekstdocumenten worden altijd geopend in Word. Of als u op een weblink klikt in een e-mail, dan wordt uw standaardinternetprogramma geopend. Wilt u een ander standaardprogramma, dan kan dat. Natuurlijk hebt u alleen de keuze uit software die geïnstalleerd is. Is het internetprogramma Edge bij u de standaard maar gebruikt u liever Google Chrome of Firefox, dan kunt u dit als standaardprogramma instellen. Doe dit in Windows 10 zo:

 • Klik op de Startknop.
 • Klik op Instellingen. Dat is het pictogram van het tandwiel.
 • Klik op Apps.
 • Klik op Standaard-apps.
 • Er opent een overzicht van apps die standaard gebruikt worden. Klik onder 'Webbrowser' op Microsoft Edge.
 • Een lijst klapt open. Klik op Google Chrome.
 • Vanaf nu worden internetlinks geopend met Google Chrome. Sluit de Instellingen door te klikken op het kruisje rechtsboven.

In Windows 11 kunt u ook standaardprogramma's instellen. Doe dit zo:

 • Klik op de Startknop.
 • Klik op Instellingen. Dat is het pictogram van het tandwiel.
 • Klik op Apps.
 • Klik op Standaard-apps.
 • Klik op een huidig standaardprogramma dat u wilt wijzigen. Wilt u bijvoorbeeld in plaats van de browser Edge voortaan Chrome gebruiken? Klik dan op Microsoft Edge.
 • Er verschijnt een lijst met bestands- of web-formaten waarvoor het standaardprogramma is ingesteld. Klik onder een bestands- of webformaat op het huidige standaardprogramma.
 • Selecteer het nieuwe standaardprogramma.
 • Klik op OK.
 • Sluit de Instellingen door te klikken op het kruisje rechtsboven.

Ook is het mogelijk een bestandstype te koppelen aan een specifiek programma. Foto's die u maakt met uw digitale camera of smartphone, eindigen over het algemeen op '.jpg'. De extensie noemt men dit. Geef aan in welk programma bestanden met een bepaalde extensie moeten openen:

 • Klik op de Startknop.
 • Klik op Instellingen. Dat is het pictogram van het tandwiel.
 • Klik op Apps.
 • Klik op Standaard-apps.
 • Klik in Windows 10 onderaan op Standaard-apps per bestandstype kiezen. Klik in Windows 11 onderaan op Selecteren wat standaard is met dit bestandstype.
 • Scrol naar beneden tot u bent aangekomen bij '.jpg'. Hierbij staat het programma waarmee de foto's nu worden geopend. Klik daarop.
 • Selecteer het programma waarmee u voortaan de foto's wilt openen.
 • Klik in Windows 11 op OK.
 • Sluit de Instellingen door te klikken op het kruisje rechtsboven.

Volume is zacht

Is het geluid dat uit de speakers van de computer komt erg zacht, controleer dan hoe het volume op de computer staat ingesteld. Pas het volume als volgt aan:

 • Klik rechtsonder in de Taakbalk op een pictogram van een luidspreker.
 • Regel met het schuifje het volume. Klik erop en houd de muisknop ingedrukt terwijl u het schuifje naar rechts sleept om het volume harder te zetten.

Is het geluid nog steeds zacht en hebt u losse speakers aangesloten? Controleer dan of u via de volumeregelaar van de aangesloten speaker het geluid nog wat harder kan zetten.

En als u video's op bijvoorbeeld YouTube afspeelt, is misschien het volume daar heel laag ingesteld. Bij het afspeelvenster van een video staat een pictogram van een luidspreker. Klik hierop en regel zo het volume.

Herstelopties

Windows kent een paar ingebouwde herstelmogelijkheden. Deze kunnen een redder in nood zijn wanneer de pc niet meer werkt zoals verwacht.

PCHulp

Leden van SeniorWeb kunnen met technische vragen terecht bij de Ambassadeurs van PCHulp. Vrijwilligers van SeniorWeb zitten klaar achter de pc of telefoon om u weer op weg te helpen. Als het probleem lastig op te lossen is, komen zij zelfs aan huis. Hulp aanvragen doet u via de pagina van PCHulp.

Meer over dit onderwerp

 • Wat is beter, de slaapstand of de pc uitzetten?
 • Help! Waar blijven bestanden op de pc?

Computerhulp nodig?

Hebt u een vraag naar aanleiding van dit artikel? SeniorWeb-leden kunnen hun vraag stellen aan de vrijwilligers van PCHulp. Nog geen lid, maar wel hulp nodig? Ontdek dan de voordelen van het SeniorWeb-lidmaatschap.

PCHulp aanvragenBekijk het lidmaatschap
Delen via:E-mailFacebookPinterestWhatsAppWat betekenen deze knoppen?

Wat betekenen deze knoppen?

Sluiten

U kunt met deze knoppen artikelen, tips en nieuwsberichten doorsturen via e-mail of delen op sociale media.

Hoe werkt het?
Klik op de knop van uw keuze om het item door te sturen of te delen:

 • Kiest u voor E-mail, dan opent uw e-mailprogramma met een berichtje waarin de link naar het artikel is opgenomen. Vul het e-mailadres van de geadresseerde in en verstuur de e-mail.
 • Klikt u op Facebook of Twitter en bent u ingelogd bij het betreffende sociale netwerk dan wordt op uw profiel een link naar de pagina zichtbaar. Eventueel kunt u een eigen tekst aan de link toevoegen.
 • Klikt u op Facebook of Twitteren hebt u géén account of u bent u niet ingelogd op het betreffende sociale netwerk, dan verschijnt een klein venster. Daarin kunt u inloggen of een account aanmaken. Daarna wordt de webpagina die u wilde delen zichtbaar op uw account.
 • Klikt u op WhatsApp dan wordt een nieuwe tab geopend met een voorbeeld van het bericht wat u kunt gaan delen. Met de knop verzenden kunt het bericht daadwerkelijk versturen naar iemand uit uw contacten.

De koppeling verbreken
U kunt de koppeling ook weer gemakkelijk verbreken:

 • Facebook: Als u op de Facebook-knop hebt geklikt, wordt deze grijs en u ziet in de linkerhoek een vinkje. Klik op het vinkje om de koppeling te verbreken.
 • Twitter: Een tweet die u geplaatst hebt, kunt u uit uw tijdlijn verwijderen. Log in op de website van Twitter, ga met de muis op de betreffende tweet staan en klik op Verwijderen. Als uw bericht door anderen is overgenomen (retweet), dan blijven die berichtjes wel bestaan.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 08/26/2023

Views: 5967

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.